Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Πρόγραμμα Ρητορικής και Αντιλογίας

Το σχολείο μας εφαρμόζει πρόγραμμα "Ρητορικής - Αντιλογίας" για τους μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και Στ'.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε αγώνες "Εκφραστικής Ανάγνωσης" (Δ' τάξη), "Αυθόρμητου Λόγου" (Ε' τάξη) και "Διττών Αγώνων" (Στ' τάξη).

Στόχος του διαγωνισμού είναι τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις τεχνικές που έμαθαν στο πρόγραμμα "Ρητορικής - Αντιλογίας" και να νιώσουν τη δύναμη που έχει ο λόγος τους.

2015-01-28 ritoriki03

Καλέστε μας

210 9904010