Φυσική Αγωγή

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό είναι μέσα από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και την αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία. Η σωματική ανάπτυξη στην ηλικία του δημοτικού, περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και, μέσω αυτών, την καλλιέργεια των φυσικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με τον παραπάνω γενικό σκοπό, η Φυσική Αγωγή είναι ένα μάθημα το οποίο απευθύνεται και στους τρεις βασικούς τομείς της προσωπικότητας του μαθητή: τον ψυχοκινητικό, το συναισθηματικό και το γνωστικό τομέα.

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης και οι μαθητές της Γ ’και Δ’ τάξης του δημοτικού, μέσω της ψυχοκινητικής αγωγής, της μουσικοκινητικής αγωγής, των αθλητικών δραστηριοτήτων, των παραδοσιακών κινητικών παιχνιδιών και των παραδοσιακών χορών, θα αναπτύξουν κατά προτεραιότητα, τη κινητικές τους ικανότητες και δεξιότητες.

Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού, μέσω των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής θα μάθουν τις βασικές δεξιότητες και τακτικές των αθλοπαιδιών και θα τις εφαρμόσουν σε τροποποιημένες καταστάσεις παιχνιδιού έτσι ώστε να διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να αποκτήσουν εκείνες τις κινητικές εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να παίξουν με μεγαλύτερη επιτυχία και ευχαρίστηση πιο ολοκληρωμένες μορφές παιχνιδιού.

Το μάθημα της φυσικής αγωγής διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο (στις μικρές τάξεις με μορφή παιχνιδιού και όχι αυστηρή τυποποιημένο περιεχόμενο ενώ στην Ε’ και ΣΤ’ έχουμε τυποποιημένο κινητικά περιεχόμενο) ώστε οι μαθητές να μπορούν να νοιώσουν τη χαρά της συμμετοχής, της έκφρασης, της δημιουργίας και της ικανοποίησης. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να νιώσουν ότι είναι ικανοί, ότι οι απόψεις τους είναι σεβαστές και υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης βελτιώνοντας έτσι την παρακίνηση των μαθητών.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αθλητικό Πρωινό Υγεία και Διατροφή »