Το Νηπιαγωγείο Δελασάλ

Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως και έξι ετών στο οποίο τα παιδιά φοιτούν με συστηματικό τρόπο και ανήκει πλέον στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τα εκπαιδευτήρια «Saint-Paul - Δελασάλ» στηριζόμενα στην πολυετή τους παράδοση και στην ποιοτική εκπαίδευση, υποδέχονται παιδιά της προσχολικής ηλικίας, με σκοπό να τα προετοιμάσουν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες στέρεες βάσεις και αναδεικνύοντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Το Νηπιαγωγείο «Δελασάλ» αποτελεί μια σχολική μονάδα της προσχολικής εκπαίδευσης, με ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις. Στο ευχάριστο και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον του σχολείου, η εμπειρία συναντά τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Τα νήπια έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους, αλλά και ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα πραγματοποιείται η σταδιακή απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η ανεξαρτητοποίησή τους, αλλά και η ενίσχυση τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, όπως η σωματική, η αντιληπτική - αισθητηριακή, η επικοινωνιακή, η γλωσσική, η γνωστική, η συναισθηματική και η κοινωνική ανάπτυξη.

Στην προσπάθειά μας αυτή, επενδύουμε στις σχέσεις σχολείου και οικογένειας διότι πιστεύουμε ότι η αρμονική συνεργασία μεταξύ τους εξασφαλίζει το πλαίσιο σταθερότητας που είναι απαραίτητο για τη σωστή διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Καλέστε μας

210 9904010