Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το σχολείο μας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που έχουν ως στόχο τη συνεργασία και την επαφή με εκπαιδευτικούς και μαθητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο των λασαλιανών σχολείων, δημιουργεί επαφές με εκπαιδευτικές μονάδες αντίστοιχης βαθμίδας σε όλο τον κόσμο.

Καλέστε μας

210 9904010