Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

100% επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις των Γαλλικών!

100% επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις των Γαλλικών!

Εκτύπωση E-mail

Οι μαθητές μας είχαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις του διπλώματος DELF A1 για τα Γαλλικά και για μια ακόμα χρονιά, κατάφεραν όλοι, με άνεση, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πάρουν το δίπλωμά τους!

Συγκεκριμένα, στο DELF A1 παρουσιάστηκαν 58 μαθητές από τη Στ' τάξη του σχολείου μας. Ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν 83,7 μονάδες, με άριστα τις 100. Από τους 58 μαθητές μας, οι 12 πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 90 μονάδες, με υψηλότερη βαθμολογία τις 97 μονάδες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων DELF A1 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά και να εκτυπώσετε την απόδειξη για τα εξέταστρα με τον προσωπικό κωδικό του υποψηφίου.


Καλέστε μας

210 9904010