Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Περιβαλλοντική ομάδα - Εισαγωγή στην ανακύκλωση

Περιβαλλοντική ομάδα - Εισαγωγή στην ανακύκλωση

Εκτύπωση E-mail

Η Περιβαλλοντική Oμάδα του σχολείου μας εργάζεται καθημερινά για να βοηθήσει όλα τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν από νωρίς τις ευθύνες που έχουν για την ποιότητα του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση για την ποιότητα ζωής.

Όλοι μας είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να αναλάβουμε δράση και ενεργό συμμετοχή, όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά, για να υπάρξει λύση στα μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ!


Καλέστε μας

210 9904010