Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Διαγωνισμός Συλλαβισμού και Ορθογραφίας

Το σχολείο μας διοργανώνει Διαγωνισμό Συλλαβισμού και Ορθογραφίας για τους μαθητές της Ε' και της ΣΤ' τάξης. Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας, να εκτιμήσουν τη μοναδικότητά της και να κατανοήσουν τον σημαντικότατο ρόλο της γραμματικής στην ορθογραφία.

Οι μαθητές διαγωνίζονται προφορικά στην ορθογραφία, τον συλλαβισμό και την αναγνώριση της γραμματικής λειτουργίας λέξεων, οι οποίες επιλέγονται με κλήρωση από τράπεζα λέξεων του σχολείου μας.

Καλέστε μας

210 9904010