Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

«Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα»

Οι σχέσεις των παιδιών με τους συμμαθητές τους και τους άλλους αποτελούν προϋποθέσεις για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τα παιδιά παίζουν, αλληλεπιδρούν, αναπτύσσουν σχέσεις, δημιουργούν φιλίες και εκδηλώνουν συμπεριφορές σύμφωνα με το φύλο τους. Το βιολογικό φύλο είναι αυτό που διαμορφώνει τη συμπεριφορά των παιδιών, τον τρόπο που οι άλλοι τα αντιμετωπίζουν, αλλά και πώς τα ίδια βλέπουν τον εαυτό τους.

Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές της Στ’ τάξης συμμετέχουν στο βραβευμένο πρόγραμμα πρόληψης «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα», το οποίο πραγματοποιείται από τη σχολική ψυχολόγο σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Στόχος του προγράμματος για τους μαθητές μας που μεταβαίνουν από την προεφηβεία στην εφηβεία είναι η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων (φιλικών, ρομαντικών, κοινωνικών), οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από κατανόηση των ατομικών διαφορών και των ξεχωριστών ρόλων των δύο φύλων, από αλληλοσεβασμό, αρμονική συνύπαρξη, και ως εκ τούτου, θα είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφή βίας.

clip art boy and girl

Καλέστε μας

210 9904010