Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση της σχολικής βαθμίδας του Γυμνασίου:

  • Μεριμνά για τη διοικητική και εκπαιδευτική οργάνωση της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας.
  • Επικοινωνεί με τους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
  • Συνεργάζεται με τους γονείς για την εξελικτική πορεία των παιδιών τους μέσα στο σχολείο σε θέματα εκπαίδευσης, αγωγής και κοινωνικοποίησης.
  • Ενημερώνει τους γονείς για θέματα ασφάλειας που αφορούν τα παιδιά τους.
  • Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής βαθμίδας και την τήρηση του σχολικού κανονισμού.
  • Υποδέχεται με ιδιαίτερα φροντίδα τους νέους μαθητές της στην Α΄ Γυμνασίου, βοηθώντας τους στην ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και εντάσσοντας τους στην εξατομικευμένη διδακτική μέθοδο που ακολουθείται στη Σχολή.

Διευθύντρια του Γυμνασίου: Εικοσιπεντάκη Αφροδίτη, καθηγήτρια βιολογίας (ΠΕ04)

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου: Χαρτοφύλαξ Μαγδαληνή, καθηγήτρια γαλλικών (ΠΕ05)

Καλέστε μας

210 9904010