Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Ο Ιωάννης-Βαπτιστής ΔΕΛΑΣΑΛ, ιδρυτής της Μοναχικής Αδελφότητας των Χριστιανικών Σχολείων, έθεσε πρώτος τα θεμέλια της εκπαιδευτικής παράδοσης από την οποία επωφελούνται σήμερα 1.300.000 μαθητές και φοιτητές σε 82 χώρες του κόσμου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπόρεσε να εφοδιάσει τους συνεχιστές τού έργου του μ’ ένα εκπαιδευτικό σχέδιο, που το χαρακτηρίζει η συνοχή και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των νέων. Παράλληλα, αυτό το σχέδιο αποδεικνύεται ικανό να δραστηριοποιήσει και να συνενώσει τις εκπαιδευτικές ομάδες.

Η διαπαιδαγώγηση εξακολουθεί να είναι μια περιπέτεια, της οποίας η πολυπλοκότητα και η δυσκολία απαιτούν προοπτικές συνεργασίας, που να εκφράζουν την ουσία του έργου που πρέπει να γίνει, υποδεικνύοντας συγχρόνως τα μέσα, για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Αυτές οι προοπτικές θα είναι κατάλληλες, αν στηρίζονται στην πείρα, στον διάλογο και στις αξίες που έθεσε ο ιδρυτής, οι οποίες έδειξαν στην πορεία του χρόνου ότι διαθέτουν μια ανθρωπιστική και πνευματική δυναμική.

Στην ιστορική τους πορεία τριών αιώνων, οι Λασαλιανοί (στην αρχή μόνο οι Frères, αργότερα και οι Λαϊκοί) ένιωσαν την ανάγκη να εκφράσουν και να επαναδιατυπώσουν το εκπαιδευτικό σχέδιο. Πρόκειται για εργασία που εκπόνησαν “μαζί”, όπως ακριβώς έγινε και με τη σύνταξη του Οδηγού Λειτουργίας των Σχολείων, ένα εγχειρίδιο στο οποίο αποτυπώνονται ο τρόπος λειτουργίας και ο εσωτερικός κανονισμός των σχολείων των Frères τον 17ο αι. Διαβάζουμε, λοιπόν, στον πρόλογο του Οδηγού Λειτουργίας των Σχολείων τα εξής:

«Αυτό το σύγγραμμα συντάχτηκε σε μορφή κανονισμού ύστερα από πολλές συγκεντρώσεις και συζητήσεις με τους Frères αυτού του Τάγ-ματος, τους πιο πεπειραμένους και τους πιο ικανούς στη διδασκαλία και ύστερα από εμπειρία πολλών ετών. Ό,τι γράψαμε, το γράψαμε, αφού πρώτα το σκεφτήκαμε και το δοκιμάσαμε στην πράξη, υπολογίζοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν γράψαμε τίποτα χωρίς πρώτα να προβλέψουμε τα ατοπήματα ή τις αρνητικές συνέπειες, όσο αυτό ήταν δυνατό.»
Στο κατώφλι του 21ου αι., και ενώ η Ευρώπη και ιδιαίτερα η πατρίδα μας περνάνε βαθιά οικονομική, αλλά και κοινωνική κρίση, καλούμαστε όλοι: εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας με γνώμονα το Εκπαιδευτικό Σχέδιο, να προοδεύσουμε σε αυτογνωσία, να στραφούμε προς τα πιο ουσιώδη, ξεπερνώντας ό,τι είναι εφήμερο και επιφανειακό. Στο τρίτο κεφάλαιο του Εκπαιδευτικού Σχεδίου διαπιστώνουμε ότι το λασαλιανό σχολείο μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο, προετοιμάζοντας τους αυριανούς πολίτες και μαθαίνοντάς τους πώς να διαχειρίζονται τις κρίσεις.

Οι λασαλιανοί εκπαιδευτικοί καλούνται να βιώσουν και να εμπνεύσουν στους μαθητές τους μερικές βασικές και επίκαιρες αξίες, όπως είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ο σεβασμός του άλλου, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η αυτονομία, η υπακοή στους νόμους και γενικά στους κανόνες, η αγάπη του εαυτού μας και του πλησίον, η επικοινωνία με τους άλλους. Προσπαθώντας να εφαρμόσουμε και να διδάξουμε αυτές τις αξίες, επι-καιροποιούμε το λασαλιανό χάρισμα και συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών που μας εμπιστεύονται οι γονείς τους.

Frère Nicolas Πρίντεζης
Πρόεδρος του Συμβουλίου Λασαλιανής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Συ.Λ.Ε.Α.)

pdfΕκπαιδευτικό σχέδιο1.21 MB

Καλέστε μας

210 9904010